İçeriğe geç

Ortaokul

Ortaokullarımızda öğrencilerimiz, Tam Öğrenme Modeli ile temel bilimlerde altyapısı güçlü bireyler olarak yetiştirilmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının zenginleştirilmesiyle oluşturulmuş ORTAOKUL eğitim programımızdaki temel amaç; öğrencilerimizin bir üst öğrenime nitelikli bir şekilde hazırlanabilmeleri için gerekli olan akademik bilgi ve becerilere ulaşabilecekleri bir eğitim ortamı yaratmaktır


Eğitim programımızda konular yatay ve dikey ilişkilendirmelerle öğrenilir. Yapılandırmacı yaklaşım ile öğrencilerimizin kendilerine dönük farkındalıklarının geliştirilmesine, aynı zamanda sanat ve spor alanlarında da bilgi ve becerilerinin artırılmasına olanak sağlanır. Liseye giriş sınavları gözetilerek öğrencilerimize akademik başarı temelli hazırlayıcı çalışmalar yapılır. Genel sınav sonuçları, ders çalışma ve soru çözme alışkanlıklarına ilişkin veriler okullarımızın akademik birimleri tarafından takip edilir ve ilgililere geribildirim verilir. İngilizce eğitimin yanı sıra ikinci yabancı dil eğitimi verilen okullarımızda; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri SEVİYE yabancı dil eğitim modelimizle geliştirilmekte, öğrencilerimizin yabancı dili etkin ve gündelik hayatın bir parçası olarak kullanmaları amaçlanmaktadır


Öğrencilerimizin akademik takibi çeşitli ölçme değerlendirme araçları kullanılarak yapılır, izleme sonuçları elektronik ortamda velilerle paylaşılır.