İçeriğe geç

Hibrit Ölçme Değerlendirme


Se-portfolyo

Öğrencinin yıl içerisinde yapmış oldukları metin, elektronik dosyalar, resimler, multimedya, internet günlüğü gibi çalışmalardan bazılar sisteme yüklenecek. Öğrencilerin karneleri düzenlenirken de bu veriler göz önünde bulundurulacak.

www.seviyenibelirle.com

Seviye Okullarında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına yayıncılık hizmeti veren Seviye Yayınları kullanılmaktadır. Bu durum öğrencilerimize, katıldıkları deneme sınavlarında Türkiye geneli başarılarını büyük örneklemde görme fırsatı vermektedir.  Veli ve öğrencilerimiz www.seviyenibelirle.com adresinden, yapılan sınavların karnelerine ulaşabilmektedirler.


SEVİYE Planlama REHBERİM

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yükselmesindeki en önemli etken verimli çalışmalarıdır. Verimli çalışabilme ve plan yapabilme becerisi kazanabilmeleri için Seviye Eğitim Kurumlarına özgü SEVİYE Planlama REHBERİM oluşturulmuştur. SEVİYE Planlama REHBERİM ile öğrencinin çalışma ve planlama alışkanlığı kazanmasına destek olunur.


DENEME TAKİP

Ortaokul ve Anadolu Liselerimizde akademik takibin sağlanabilmesi için, her sınıf düzeyinde aylık deneme sınavları ve ders kazanımlarını ölçen nitelikte performans değerlendirme sınavları yapılır. Sınav sonuçları ilgili zümrelerce değerlendirilerek öğrencilerimizin akademik gelişimleri takip edilir, eksik kazanımları sınıf/grup/bireysel etüt programları ile tamamlanır. Okullarımızda öğrenci başarısı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda, ders işlenişine paralel yapıda ve objektif bir şekilde ölçülür. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan yeni nesil ölçme araçlarında; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyindeki edinimlerin ölçülmesine yer verilir.