İçeriğe geç

Kişisel Gelişim Modülü


SÜRDÜRÜLEBİLİR 5 Modülü

Sürdürülebilir Kişisel; Enerji, Motivasyon, İletişim, Teknoloji, Başarının sağlanması için oluşturduğumuz programımızda öğrencilerimizin kendilerini tanıma, geliştirme ve geleceklerini şekillendirerek yönetmeleri amaç edinilmiştir.

Öğrencilerimizin kişisel gelişim yolculuklarını okul sıralarında çözüyor ve hayata hazırlıyoruz.


SERAM(Seviye Rehberlik ve Araştırma Merkezi)

Uzman psikolojik danışmanlarımızın; kişiye özgü, çözüm odaklı, proaktif rehberlik çalışmaları ile  öğrencilerimizin geleceğini şekillendiriyoruz. Sürekli gelişim halinde olan öğrencilerimiz için rehberlik birimlerimiz, bu gelişimi sağlayacak ortamı oluşturur ve öğrencilerimizin yaş dönemine uygun gelişim görevlerini başarmalarına yardımcı olur. Öğrencilerimizin bilişsel, duygusal, sosyal, dil ve psikomotor gelişimlerini destekleyici çalışmaların yanı sıra kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik çalışmalarını yapar. SERAM uzmanlarımız ayrıca öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik seminerler verir, bilgi notları hazırlar. Öğrencilerimizi yurtiçi ve yurtdışı üniversite olanakları ile tanıştırır ve tercih dönemi danışmanlığı hizmetlerini verir. SERAM hizmetleri yoluyla öğrencinin kendi kişiliğini daha iyi tanıması, sahip olduğu güçleri keşfetmesi, geliştirmesi, topluma aktif uyum sağlayabilmesi, mutlu bir birey olması ve kendini gerçekleştirebilmesi hedeflenir.


Öğrencilerimiz bütünsel bir anlayışla ele alınır. Okullarımızda yapılan izleme değerlendirme çalışmaları bu doğrultuda yorumlanır ve süreç takip edilir.