İçeriğe geç

İlkokul

İlkokullarımızda öğrencilerimiz, öğrenciyi merkeze alan yaşam temelli eğitim faaliyetleri sayesinde yaparak ve yaşayarak öğrenmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının zenginleştirilmesiyle oluşturulmuş İLKOKUL eğitim programımızdaki temel amaç, ortaokul için gerekli olan akademik altyapıya sahip olmaları için gereken bilgi ve becerilerle donatılmış bir eğitim ortamı yaratmak ve öğrencimizin öğrenmeye karşı doğal merak/ilgisini desteklemektir. Bunun sebebi öğrencilerimizin, öğrenmeye ve öğrenen olarak kendilerine olumlu yaklaşımlarının okuldaki ve gelecek yaşamlarındaki başarıları için önemli olmasıdır.


Okul öncesinden itibaren her sınıf düzeyinde verilen ingilizce eğitimin yanı sıra, 3.sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimine başlanan okullarımızda; dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri SEVİYE yabancı dil eğitim modelimizle geliştirilmektedir. Öğrencilerimizin akademik takibi çeşitli ölçme değerlendirme araçları kullanılarak yapılır, izleme sonuçları elektronik ortamda velilerle paylaşılır.