Seviye Eğitim Kurumları, yakın geleceğin yetişkinleri olan öğrencilerimizi, 21. yüzyılda sahip olunması gereken en önemli becerilerden biri olan teknoloji okuryazarlığı becerisi ile donatmak için çalışmalarını tasarlar. Modern donanımlı kurumlarımızda eğitimde teknoloji entegrasyonu sayesinde öğrencilerimizi dijital dünyanın olumlu yönü ile tanıştırır, teknoloji okuryazarlığı becerilerini geliştirecek etkinlikler sunarız

Bilgisayar, akıllı teknolojiler, mobil cihazlar gibi dijital araçların öğrenme süreçleriyle bütünleştirilip öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılması hedeflenir. Seviye Eğitim Kurumlarının teknoloji ile donatılmış sınıflarında yine Seviye markasını taşıyan dijital ders içerikleri kullanılır. Ayrıca öğrencilerimizin akademik sınav takipleri, dijital ölçme değerlendirme platformumuz olan www.seviyenibelirle.com adresinden öğrenci ve velilerimiz tarafından yapılabilir.