Seviye Eğitim Kurumlarında ölçme değerlendirme hizmetlerine yönelik çalışmalar hem yazılı hem dijital ortamda takip edilir.

Eğitim kurumlarımızda öğrenci başarısı, öğretim programlarının kazanımları doğrultusunda, ders işlenişine paralel yapıda ve objektif bir şekilde ölçülür. Öğrencinin başarısını belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında; sadece bilginin ölçülmesine değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme, uygulama, analiz-sentez ve değerlendirme düzeyindeki edinimlerin de ölçülmesine yer verilir.

Seviye Eğitim Kurumlarında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına yayıncılık hizmeti veren Seviye Yayınları kullanılmaktadır. Bu durum öğrencilerimize, katıldıkları deneme sınavlarında Türkiye geneli başarılarını büyük örneklemde görme fırsatı vermektedir.  Veli ve öğrencilerimiz www.seviyenibelirle.com  adresinden, yapılan sınavların karnelerine ulaşabilmektedirler.

Eğitim kurumlarımızda Liselerimizde akademik takibin sağlanabilmesi için, her sınıf düzeyinde aylık deneme sınavları ve ders kazanımlarını ölçen nitelikte performans değerlendirme sınavları yapılır. Sınav sonuçları ilgili zümrelerce değerlendirilerek öğrencilerimizin akademik gelişimleri takip edilir.

Tam Öğrenme Modelini benimseyen eğitim kurumlarımızda öğrencilerimizin eksik kazanımları etüt programları ile tamamlanır.

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yükselmesindeki en önemli etken verimli çalışmalarıdır. Verimli çalışabilme ve plan yapabilme becerisi kazanabilmeleri için Seviye Eğitim Kurumlarına özgü Öğrenci Çalışma Rehberleri oluşturulmuştur. Bu rehberden faydalanarak, öğrencinin çalışma ve planlama alışkanlığı kazanmasına destek olunur.

Ölçme ve Değerlendirme kapsamında köklü deneyime sahip olan Seviye Eğitim Kurumlarında öğrencilerimizin bireysel takipleri Mentor Öğretmenleri tarafından yapılır. Mentor öğretmen öğrenciyi bir bütün olarak ele alır ve ihtiyaç halinde öğrencimizin gelişimi için ilgililerle iletişime geçer.