Neden Franchising, Neden Seviye?

Franchising, yatırımcıların toplumda değerli kabul edilen bir marka ile kurdukları bir tür bütünleşmiş iş ve amaç ortaklığıdır. Bu ortaklık belirli bir süre için, kararlaştırılmış koşul ve sınırları kapsayan anlaşmayla bağımsız yatırımcılara tercih ettikleri markanın sistemini ve ismini kullanma imkânı verir.

•    İmza sürecinden başlayarak, kurulumun her aşamasında ve işletme süreci boyunca daima şubelerimizin yanında yer alırız.
•    Her gün biraz daha globalleşen dünyada yerel dinamikleri dikkate alarak birlikte kararlar veririz ve şubelerinin bulunduğu bölge ve şehirlere uygun metotlar geliştiririz.
•    Başarı için şubelerimiz ile sürekli iletişim halinde olur ve esas gücümüzü şubelerimiz ile yaptığımız işbirliğinden alırız.
•    Şubelerimizin tümünü ailenin bir parçası olarak kabul eder ve her bir şubemizin kurumsal yapısının muhafaza edilmesinde genel merkez şubesi kadar hassasiyet gösteririz.
•    Seviye'nin iş disiplini, çalışma sistemiyle bir bütün oluşturur ve şubelerinin tümünde standarttır.
•    Başarının ölçüsünü şubelerimizin yaptığı kâr olarak belirleriz. Bu nedenle şubelerimizin tümünü, kâr maksimizasyonu hedeflenerek genel merkez öncülüğünde yapılandırırız.