Seviye Eğitim Kurumları Genel Merkezi, markasının korunmasına yönelik denetim ve standardizasyon çalışmalarının yanı sıra kurumlar arası işbirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütür.

Geleneğinde yer alan başarı kavramı ile her zaman daha iyisini yapmayı amaçlayan Seviye Eğitim Kurumları Genel Merkezi, denetim ve standardizasyon çalışmaları kapsamında;kurumlarımıza idari, yönetsel ve eğitsel süreç standartlarımızı sağlaması, ilke ve prensiplerimiz doğrultusunda hareket etmesi için rehberlik eder, izleme ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

Standardizasyon çalışmaları kapsamında kurumlarımıza yönelik materyaller geliştirilir ve kullanımı sağlanır. Eğitim personellerimize yönelik hizmet içi eğitim çalışmaları ve toplantılar standardizasyonu sağlamakla birlikte kurumlar arası işbirliğini de güçlendirir.