• Matematik ve fen bilimleri alanlarında üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi, öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortam ve koşulları hazırlamayı,
 • Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
 • Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Öğrencilerin ilgi duydukları fen alanında kendilerini yetiştirmelerine, ileride ulusal ve uluslararası alanlarda bilim, astronomi, mühendislik gibi bölümlerde yüksek öğrenimlerine devam edebilmelerine olanak sağlamaktadır.
 • Okulumuzda tüm dersler uygulamalıdır. Dersler deneyerek, gözlemleyerek, yaşayarak işlenir.
 • Fizik, kimya, biyoloji bilgisayar laboratuvarları ve diğer tüm branşlardaki derslikler bilgisayar destekli teknolojik sistemler ile donatılmış olup proje çalışmaları için öğrencilerin kullanımına açıktır.
 • Okulumuzda öğrencilerimiz, öğrenim yolculuklarına, gittikçe akademikleşen bir yaklaşımla, tüm olanakların daha da güçlendirildiği bir ortamda devam edebilme imkânı bulurlar.
 • Branşlara yönelik materyallerle zenginleştirilmiş dersliklerimizde öğrencilerimiz alanlarına yönelik öğrenimlerini gerçekleştirmektedirler.
 • Okulumuzda lise öğrencilerimizin seçtikleri alanlara yönelik “Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistemle öğrenciler; üniversiteye girişteki ortak sınavlara hazırlık süreçlerinde danışman öğretmenleri tarafından ilgi ve becerileri doğrultusunda yüksek öğrenim hayatına hazırlanmaktadırlar.
 • 9, 10, 11 ve 12.sınıflarda üniversiteye giriş sınavları soru tekniğine paralel, özgün sorularla hazırlanmış “Deneme Sınavları” uygulanarak, öğrencilerin sınav tekniklerini 9.sınıftan itibaren geliştirmesi hedeflenmektedir.
 • Yabancı dil bilmenin gerekliliğini göz önünde bulunduran eğitim anlayışımızda öğrencilerimiz başta ana dilleri olmak üzere İngilizce ve Almanca dillerini en üst düzeye taşımaktadırlar.
 • Aktif öğrenmenin yalnızca sınıf içinde değil, değişik ortamlarda devam ettiği düşüncesiyle okulumuzda; kütüphaneler, laboratuvarlar, açık ve kapalı spor alanları ve etkinlik atölyeleri kullanılmakta olup öğrenme, yapılan gezilerle de desteklenmektedir.